[ farsi ]
Arezooye Akharinbar

|=>BAM<=|
Arezoohaye Akharinbar
Yek Lezat Az Lahzehaye Didar
Key Misham Az In Khab Bidar
Key Mitoonam Bezanam Faryad
Mikhaham Bezanam Faryad
Az Zolme Tabiyat
Bidad Bidad
Khatereii Ke Dashtam
Baar Bad Raft
Ba Omid Va Ba Eshgh Be
Keshvare Zibayeman
IRAN
|.....|
|....|
|...|
|..|
|.|

by www.eagleofair.org  2000-2006